Thiết kế gian hàng và Content A+ (Pro)

Gói bao gồm 2 hạng mục: Store Front và Content A+ (Pro)

1. Store Front

Cửa hàng trên Amazon mang đến cho người bán cơ hội nâng cao và truyền tải câu chuyện của thương hiệu. Cửa hàng trên Amazon còn cho phép Nhà bán hàng giới thiệu và quảng bá tất cả các mặt hàng của thương hiệu.

- AGlobal sẽ lên ý tưởng các nội dung, thiết kế và đăng tải các mục cần đưa vào trang Store để tạo cho người người dùng 1 trải nghiệm mua sắm xuyên suốt theo thương hiệu.
- Storefont sẽ gồm các phần (số lượng modules thay đổi tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm, chi tiết vui lòng liên hệ tư vấn):
+ Mở đầu, giới thiệu về thương hiệu và câu chuyện thương hiệu.
+ Các sản phẩm của thương hiệu đang bán và phân tích một số đặt điểm vượt trội của sản phẩm (nếu có).
+ Kết, nêu thông tin ngắn gọn và slogan tuỳ mỗi ngách hàng.

2. Content A+ (Pro)

Content A+ cho phép các Nhà bán hàng thêm hình ảnh, văn bản, bảng so sánh vào trang sản phẩm của mình để thu hút người mua và cung cấp thêm thông tin về sản phẩm giúp người mua đưa ra quyết định dễ dàng hơn.

- Lên các nội dung cần thiết nhằm tối ưu khả năng hiển thị và làm nổi bật sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh.
- Thiết kế các hình ảnh mô tả trực quan về sản phẩm theo đúng yêu cầu của Amazon và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ.
- Xây dựng câu chuyện thương hiệu về sản phẩm và nhà bán hàng để tạo ra sự khác biệt và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

* Gói Content A+ Basic bao gồm 7 modules, tối đa được 20 ASIN con:
+ Giới thiệu - logo.
+ Nêu các tính năng sản phẩm.
+ Đặc điểm sản phẩm.
+ Bảng so sánh (nếu có nhiều sản phẩm).
+ Điểm nổi bật của sản phẩm.
+ Hướng dẫn sử dụng, điểm cần lưu ý.
+ Các modules khác theo yêu cầu.

* From the Brand: bao gồm các modules:
+ Kể câu chuyện thương hiệu.
+ Các sản phẩm nổi bật hiển thị.
+ Sứ mệnh, tầm nhìn, USP.

(Lưu ý: Nhà bán hàng cung cấp hình ảnh gốc chất lượng cao của sản phẩm.)

Thiết kế gian hàng và Content A+ (Pro)