QUẢN LÝ HOÀN TRẢ VÀ QUẢN LÝ PHÍ FBA

Quản lý hoàn trả và quản lý phí FBA bao gồm

1. Quy trình quản lý hoàn trả:

Sau khi lô hàng FBA được gửi đến kho của Amazon, tiến trình nhận hàng vào kho được bắt đầu. Rất nhiều trường hợp phát sinh các vấn đề về sai số lượng, hư hỏng và thất lạc đơn hàng/ lô hàng trong quá trình vận chuyển.

AGlobal sẽ đại diện cho seller tiến hành điều tra, xử lý các đơn hàng bị mất và hư hỏng trong quá trình vận chuyển, sau đó xử lý với Amazon để hoàn tiền cho các đơn hàng bị mất.

2. Dịch vụ bao gồm:

- Yêu cầu bồi hoàn cho lô hàng FBA bị mất hoặc hư hại khi vận chuyển vào kho.
- Yêu cầu bồi hoàn cho các đơn hàng FBA bị mất hoặc hư hại khi vận chuyển cho người mua.
- Quản lý phí FBA của đơn hàng do Amazon tính toán để xử lý các đơn hàng bị tính phí FBA sai và tiến hành yêu cầu bồi hoàn.

QUẢN LÝ HOÀN TRẢ VÀ QUẢN LÝ PHÍ FBA