Chính sách bảo mật

1. Cam kết của Chúng tôi

Chúng tôi, cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang áp dụng đối với Người sử dụng website Aglobal.vn (“Website”) của Chúng tôi.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Người dùng khi Người dùng điền vào biểu mẫu trên Website bao gồm những thông tin về: email, số điện thoại, địa chỉ, họ tên, các thông được kê khai khác, …

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của Người sử dụng như: như tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ.

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin mà mình cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Người dùng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

3. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ Người sử dụng để:

- Cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ của website.

- Cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng: phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của Người dùng và phân vùng để giới thiệu Người dùng tiếp cận những thông tin dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu đó.

- Giới thiệu tới Người dùng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi,...

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Mọi thông tin được lưu trữ cho tới khi Người dùng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

5. Chỉnh sửa và xóa bỏ dữ liệu cá nhân.

Người dùng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu Người dùng yêu cầu, tuy nhiên người yêu cầu sẽ phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó.

6. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin thu thập

Chúng tôi và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với Người dùng.

Công ty mẹ, Công ty liên kết và Các đối tác của Chúng tôi tại thị trường Việt Nam và Thế giới nếu việc tiếp cận thông tin là cần thiết và/hoặc mang lại giá trị lợi ích cho Khách hàng.

Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ không bị chia sẻ với các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, Công ty có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin Người dùng. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn về thông tin khi Người dùng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Aglobal.vn. Khi thu thập dữ liệu, Chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin Người dùng tại hệ thống máy chủ và các thông tin Người dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Người dùng trên các website thành phần của Aglobal.vn

Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba ngoài các đối tượng được quyền tiếp cận thông tin nêu tại Mục 6, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Người dùng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về bảo vệ thông tin Người dùng

Khi phát hiện có sự vi phạm liên quan đến việc thông tin cá nhân trên Website bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi nêu tại Đề án này, Người dùng có thể gửi thông tin khiếu nại theo địa chỉ tiếp nhận sau:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
  • Mã số doanh nghiệp: 0102850165 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/08/2008.
  • Trụ sở chính: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 0888.608.007
  • Email: contact@aglobal.vn

Trong phạm vi trách nhiệm của Chúng tôi, việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được thực hiện trong thời hạn 07 – 15 ngày phụ thuộc vào tính chất phức tạp của khiếu nại, dữ liệu thông tin và thẩm quyền giải quyết.