Quảng cáo PPC trên Amazon

AGlobal là đối tác quảng cáo chuyên nghiệp được Amazon chứng nhận.
- Cung cấp các dịch vụ quảng cáo + Sponsored Products (SP).
+ Sponsored Brands (SB).
+ Sponsored Display (SD).
+ Amazon DSP.

AGlobal còn hỗ trợ:
- Đăng ký thương hiệu và thiết lập gian hàng trên Amazon.
- Tối ưu hoá danh mục sản phẩm.
- Seo/Ranking trên Amazon.

AGlobal cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành và tối ưu tài khoản quảng cáo chuyên nghiệp.
- Lên kế hoạch, lên bộ từ khoá, xây dựng chiến dịch quảng cáo theo ngân sách và sản phẩm cụ thể của khách hàng.
- Cài đặt các mục tiêu tự động/ custom theo yêu cầu của sản phẩm.
- Thanh toán theo ngân sách quảng cáo sử dụng.

Quảng cáo và tiếp thị đa kênh