THIẾT KẾ GIAN HÀNG

Cửa hàng trên Amazon (Store) mang đến cho người bán cơ hội nâng cao và truyền tải câu chuyện của thương hiệu. Cửa hàng trên Amazon còn cho phép Nhà bán hàng giới thiệu và quảng bá tất cả các mặt hàng của thương hiệu.

- AGlobal sẽ lên ý tưởng các nội dung, thiết kế và đăng tải các mục cần đưa vào trang Store để tạo cho người người dùng 1 trải nghiệm mua sắm xuyên suốt theo thương hiệu.
- Storefont sẽ gồm các phần (số lượng modules thay đổi tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm, chi tiết vui lòng liên hệ tư vấn):
+ Mở đầu, giới thiệu về thương hiệu và câu chuyện thương hiệu.
+ Các sản phẩm của thương hiệu đang bán và phân tích một số đặt điểm vượt trội của sản phẩm (nếu có).
+ Kết, nêu thông tin ngắn gọn và slogan tuỳ mỗi ngách hàng.

(Lưu ý: Nhà bán hàng cung cấp hình ảnh gốc chất lượng cao của sản phẩm.)

THIẾT KẾ GIAN HÀNG