DỊCH VỤ THIẾT KẾ ẢNH INFOGRAPHIC

Ảnh sản phẩm hiển thị trên trang bán thu hút người mua từ cái nhìn đầu tiên, ảnh hưởng đến cảm nhận sản phẩm một cách trực quan.

- AGlobal sẽ hướng dẫn chi tiết cách chụp hình cho sản phẩm giới thiệu sản phẩm.
- Lên ý tưởng thiết kế hình ảnh và video sản phẩm theo tiêu chuẩn của Amazon và thị hiếu của thị trường.
- Thiết kế hình ảnh đa dạng mang tính ứng dụng của sản phẩm và đặt trong không gian sống.

Yêu cầu: Khách hàng cần cung cấp ảnh gốc chất lượng cao của sản phẩm.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ ẢNH INFOGRAPHIC