NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH VỀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM

Nghiên cứu thị trường là bước quan trọng đầu tiên xác định sản phẩm tiềm năng - yếu tố quyết định sự thành công của dự án. AGlobal sẽ thực hiện chi tiết các nghiên cứu để đưa ra cho khách hàng bức tranh tổng quát về thị trường sản phẩm trên Amazon.

- Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng trên sàn Amazon theo tháng, quý, năm.
- Dự đoán các sản phẩm bán chạy trên Amazon vào các dịp lễ trên Amazon.
- Sử dụng công cụ để nghiên cứu sản phẩm tiềm năng: mức độ quan tâm của thị trường, số lượng bán, doanh thu, giá bán, chi phí và hành vi mua của khách hàng.
- Xem xét đối thủ đang bán chạy hoặc đối thủ đang bán sản phẩm tương tự trên thị trường: giá cả, số lượng bán, doanh thu, chi phí,...
- Đề xuất cải tiến sản phẩm hiện có của khách hàng phù hợp với thị trường.

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH VỀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM