XÂY DỰNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ LISTTING SẢN PHẨM

AGlobal thực hiện việc chuẩn bị nội dung listing của sản phẩm bao gồm: Tiêu đề, nội dung, 5 gạch đầu dòng mô tả, bộ từ khoá search term, đề xuất danh phụ phù hợp cho sản phẩm trên Amazon.

Gói dịch vụ cho tối đa 10 ASINs sản phẩm
(Nhà bán hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về sản phẩm: Hình ảnh, mô tả sản phẩm, giá bán và mọi nội dung chi tiết của sản phẩm)

XÂY DỰNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ LISTTING SẢN PHẨM