QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AMAZON

AGlobal cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản Amazon (Không bao gồm vận hành tài khoản quảng cáo Amazon)

- Quản lý tài khoản seller, quản lý gian hàng.
+ Chăm sóc các yêu cầu của khách hàng
+ Xử lý khiếu nại với Amazon
+ Quản lý sức khoẻ tài khoản
+ Quản lý số lượng hàng, hàng tồn kho.
+ Đề xuất, quản lý khuyến mại và ưu đãi.
+ Xử lý đổi trả hàng
+ Báo cáo: doanh thu, hàng tồn, đổi trả hàng tuần, hàng tháng.
+ Đề xuất tối ưu lising, tối ưu sản phẩm, đề xuất sản phẩm mới tiềm năng

Dịch vụ Amazon cơ bản