QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRỌN GÓI

Gói dịch vụ quản lý toàn diện tài khoản Amazon cho doanh nghiệp.

1. Nghiên cứu thị trường và đăng ký tài khoản

Là quá trình nghiên cứu thị trường và đánh giá sảnh phẩm tiềm năng giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh tốt nhất trên thị trường Amazon.
- Nghiên cứu tiềm năng sản phẩm.
- Nghiên cứu xu hướng thị trường các đối thủ cạnh tranh.
- Đề xuất sản phẩm tiềm năng.
Đồng thời tạo tài khoản chuyên nghiệp, xây dựng gian hàng thu hút tuân thủ chuẩn yêu cầu của Amazon.

2. Quản lý tài khoản hàng tháng

Hoạt động quản trị tài khoản bán hàng và quảng cáo trên Amazon.
- Quản lý đơn hàng/ Dịch vụ nhà cung cấp 1P hoặc 3P/ Trao đổi với người mua hàng/ Hàng tồn và xử lý khiếu nại/ Sức khoẻ tài khoản/ Hàng tồn, hàng đổi trả/ Case phát sinh với Amazon.
- Quản lý vận hành tài khoản quảng cáo, chiến dịch quảng cáo/ Các định dạng quảng cáo trên Amazon theo kế hoạch.
- Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh/ Thông tin xu hướng kinh doanh/ Các đề xuất tối ưu sản phẩm, đề xuất bổ sung hàng.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRỌN GÓI