Dịch vụ Amazon cơ bản

1. Dịch vụ nghiên cứu thị trường trên Amazon

Là quá trình nghiên cứu thị trường và đánh giá sảnh phẩm tiềm năng giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh tốt nhất trên thị trường Amazon
- Nghiên cứu tiềm năng sản phẩm
- Nghiên cứu xu hướng thị trường các đối thủ cạnh tranh
- Đề xuất sản phẩm tiềm năng.

2. Phân tích đối thủ cạnh tranh

- Phân tích cơ cấu giá bán sản phẩm/ chi phí
- Nghiên cứu từ khoá và danh mục sản phẩm.

3. Lên kế hoạch kinh doanh

4. Tạo tài khoản bán hàng chuyên nghiệp

5. Tư vấn chuẩn bị sản phẩm theo chuẩn của Amazon

6. Chuẩn bị Content Listing sản phẩm

7. Chuẩn bị FBA Label sản phẩm cho lô hàng đầu tiên gửi đến Amazon

Dịch vụ Amazon cơ bản